Comunicació

Està a l’ordre del dia la importància de la comunicació a la nostra societat. En el món de l’empresa les comunicacions són vitals. En les relacions humanes també ho són. Se sap que són importants com a mínim per a una gran part de la població però tot i així, falla.

Comunicar-se bé serveix per entendre’ns amb altres persones, per poder fer equip, perquè ens puguin conèixer millor, per evitar mals entesos, per sumar en comptes de restar, per poder prendre cura, per ser més productius, per estalviar energia, per ser més eficients, per tenir èxit en el que ens proposem. Hi ha una sèrie de dificultats bastant comunes que es presenten i altres que es presenten a causa d’una visió de món única i personal. Aquesta visió de món única i personal va lastrada pel Pathologos, és a dir, els sistemes de creences errònies que un va aprendre i que porta en molts casos tota la vida arrossegant. Esbrinar el sistema de creences que un té és vital per poder erradicar allò que interfereix amb el que ens proposem.

Hi ha una llista de factors a tenir en compte a l’hora de comunicar-se que si es consideren, es poden arribar a graus de comunicació molt alts.

Temes comuns més importants a treballar:
 • Empatia
 • Paciència
 • Idees preconcebudes
 • Amb qui em comunico
 • Conflicte
 • Què em proposo
 • Saber escoltar
 • Interpretació
 • Projeccions
 • Preferències personals
 • Donar o prendre
 • Perdre o guanyar