Article “Sortir de la zona de confort”

Vivim en una societat on el confort és molt preuat. Constantment busquem fer-nos la vida còmoda, i intentem evitar allò que ens genera incomoditat. Estem còmodes amb allò que és familiar i en moltes ocasions amb allò que ens agrada o ens ve de gust. Tot sovint genera incomoditat el conflicte, la diferència d’opinió, allò que no ens agrada, però en moltes ocasions són precisament les situacions incòmodes les que ens estimulen per aprendre coses. És en les crisis, que són generadores de molta incomoditat, quan tenim davant nostra una gran oportunitat per aprendre, i en canvi la reacció que tenim és de repulsió total i d’intentar escapar per tal de tornar a una pseudo zona de confort, que mai és el mateix que tenir pau i tranquil·litat, perquè és una zona de confort que viu molt de situacions externes que generen un benestar temporal a partir d’haver viscut allò altres vegades o perquè hi ha sensació de control. Aquest mes de novembre doncs, intentem no escapar davant la incomoditat i intentem, tot i no estar en un moment desitjat, buscar quin és el missatge que aquella petita o gran crisi té per mi. No passa res per perdre el control una mica, que és el que passa davant la crisi, i veure’n s obligats a afrontar una situació nova on, si tenim una mica de calma, potser podrem tenir una oportunitat de ser més creatius i poder aprendre alguna cosa. Cal no buscar culpables i reflexionar sense deixar perdre la calma per part del pilot automàtic que busca escapar de la incomoditat. Quan les coses són molt òbvies ja, i ens sembla que tenim tanta, o tan poca raó, de vegades, cal preguntar-se: “I què més hi ha en aquesta situació per mi?”

David Urgeles